Με τον όρο βραχιόνιο πλέγμα αναφερόμαστε στο δίκτυο των νεύρων του βραχίονα. Τραυματισμοί λόγω τροχαίων ατυχημάτων ή ακόμη και τραυματισμοί κατά τον τοκετό μπορούν να επηρεάσουν και να προκαλέσουν ζημιά στο βραχιόνιο πλέγμα. Η διακοπή των νευρικών ινών μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και μειωμένη αισθητικότητα του προσβεβλημένου βραχίονα, με αποτέλεσμα καθημερινούς περιορισμούς και μείωση ως εκ τούτου της ποιότητας ζωής. Στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Μικροχειρουργικής, στο Βερολίνο, έχουμε ως στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την αισθητικότητας του προσβεβλημένου άκρου, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενούς και να μπορέσει να επανέλθει σε ‘φυσιολογικούς’ ρυθμούς. Διαφορετικές μορφές θεραπείας είναι:

 

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company