Παρόλο που στο τομέα της πλαστικής χειρουργικής εκτελούνται επεμβάσεις αποκατάστασης της ανατομίας του βραχιονίου πλέγματος, δεν στέφονται όλες με επιτυχία επειδή ο αριθμός των νεύρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς μοσχεύματα είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό εκτελούνται επεμβάσεις μεταφοράς νεύρων κατά τις οποίες ένα αναλώσιμο νεύρο χρησιμοποιείται σαν δότης, ανακατευθύνεται και εννώνεται στο σημείου του τραυματισμένου νευρικού κολοβώματος με σκοπό να αποκαταστήσει τη λειτουργία του. Οι μεταφορές νεύρων διαχωρίζονται ανάλογα με τη θέση των νευρικών μοσχευμάτων σε μεταφορές εντός ( το μόσχευμα προέρχεται από το βραχιόνιο πλέμα) και εκτός βραχιονίου πλέγματος. Στη κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις για μία επιτυχημένη λειτουργική αποκατάσταση του ώμου, άνω άκρου και

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company