Οι επεμβάσεις πλαστικής απομακρυσμέων κρημνών εκτελούνται όταν η κάλυψη του τραύματος δεν είναι δυνατή μέσω ενεργειών στην εγγύς περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συγκομιδή και χρησιμοποιήση μίας μονάδας ιστού από περιφερική περιοχή του σώματος. Ο κρημνός αυτός παρασκευάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αιμοφόρα αγγεία του να διατηρούνται ανέπαφα και ακέραια για μία αποτελεσματική αιμάτωση του . Συνήθως, ο κρημνός ράβεται χειρουργικά πάνω στη περιοχή του ελαττώματος αλλά παραμένει ενωμένος και τρέφεται από τα δικά του αιμοφόρα αγγεία για μια περίοδο 2-3 εβδομάδων πριν από την πλήρη διαίρεσή του. Σε αυτό το χρονικό διάστημα νέα αιμοφόρα αγγεία θα σχηματιστούν στη θέση που τοποθετείται ο κρημνός. Τυπικά παραδείγματα απόμακρων κρημνών αποτελούν οι κρημνοί της βουβωνικής χώρας και ο χιαστός κρημνός του κάτω άκρου. Ένα μειονέκτημα αυτών των διαδικασιών είναι ότι ο ασθενής θα πρέπει να ακινητοποιηθεί στο επίπεδο του προσβεβλημένου άκρου (χέρι, πόδι) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2- 3 εβδομάδων, χρόνος που απαιτείται για τη πλήρη ενσωμάτωση του κρημνού στη καινούργια θέση. Μόνο τότε μπορεί ο κρημνός να διαιρεθεί πλήρως και να ολοκληρωθεί η χειρουργική του διαμόρφωση στη νέα του θέση . Η μικροχειρουργική μεταφορά ελεύθερων κρημνών δεν χαρακτηρίζονται από το μειονέκτημα μιας χρονικά μακράς ακινητοποίησης του ασθενούς εφόσον ο μεταφερόμενος κρημνός συνδέεται άμεσα με τα τροφοφόρα αιμοφόρα αγγεία στη περιοχή του παραλήπτη. H Κλινική μας δίνει έμφαση στην κάλυψη των μαλακών ιστών μέσω κρημνών μικροχειρουργικά. Ως κέντρο Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής στο Βερολίνο είμαστε σε θέση να προσφέρουμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την κάλυψη μαλακών μορίων (συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης με το χέρι) στο Βερολίνο και ευρύτερες περιοχές .

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company