Η βλάβη του προσωπικού νεύρου είτε λόγω ιδιοπαθούς αιτιολογίας είτε λόγω τραυματισμού ή όγκου μπορεί να οδηγήσει σε πάρεση ή παράλυση των μυών του προσβεβλημένου ημιπροσώπου. Ο πάσχων νιώθει συχνά στιγματισμένος εξαιτίας της ασυμμετρίας του προσώπου με αποτέλεσμα να οδηγείται στην κοινωνική απομόνωση. Στην κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο προσφέρουμε τη δυνατότητα της χειρουργικής αντιμετώπισης της πάρεσης του προσωπικού νεύρου και βρισκόμαστε στη διάθεση σας για μία διεξοδική ενημέρωση . Οι διαθέσιμες χειρουργικές επεμβάσεις είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες:

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers