Κατά τη  θεραπεία αυτών των περιοχών του σώματος ο πλαστικός-αισθητικός χειρουργός θα πρέπει να γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τις ανάγκες και τους στόχους του ασθενούς ώστε να μπορέσει να τους υλοποιείσει στο χειρουργικό τραπέζι. Η ικανοποιήση και μόνο του χειρουργού και όχι του ασθενούς δεν ταυτοποιεί την  επιτυχία των διαφόρων τεχνικών και μεθόδων του χειρουργού. Ειδικά στον τομέα της λεγόμενης ανάπλασης του σώματος  οι επιθυμίες και προσδοκίες του ασθενούς πρέπει συζητούνται διεξοδικά και να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό της θεραπείας. Ο αισθητικός-πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να αναγνωρίσει τις προσδοκίες, τους στόχους και τις ανάγκες του ασθενούς, να τους πραγματοποιείσει αλλά συγχρόνως να καθορίσει τα όρια του δυνατού και μη δυνατού. Μόνο μέσα από μία  σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ

γιατρού-ασθενή μπορεί να επιτευχθεί  ένα αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και φυσικά πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν αναφερόμαστε στο φάσμα της κοσμητικής αλλά της αισθητικής-πλαστικής χειρουργικής. Η αισθητική χειρουργική αποτελεί τμήμα της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής και τομέα στον οποίο απαιτείται ειδική εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι  συμβουλεύεστε  χειρουργούς  με τον τίτλο του ειδικού χειρουργού στην Αισθητική- Πλαστική Χειρουργική, ή μέλη του Γερμανικού συλλόγου Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (DGPRÄC).

 

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Website Redesign Experts