Η επανόρθωση της θηλής και της θηλαίας άλω είναι δυνατή με διάφορες διαδικασίες. Μία δυνατότητα είναι να χρησιμοποιηθεί τμήμα δέρματος του μαστού σαν τοπικός κρημνός καθώς και τμήμα χόνδρου από τα θωρακικά πλευρά την υποστήριξη της ανακατασκευασμένης θηλής. Στην κλινική Πλαστική Χειρουργικής μας στο Βερολίνο, η αποκατάσταση της θηλής γίνεται συνήθως μέσω της ειδικής τεχνικής χρησιμοποίησης τοπικού κρημνού σε σχήμα αστεριού. Η τεχνική αυτή οδηγεί στο σχηματισμό συμμετρικών θηλών και δεν απαιτεί γενική αναισθησία. Η αποκατάσταση της θηλής πρέπει να ακολουθήσει περίπου 3 μήνες μετά την αρχική επέμβαση επανόρθωσης του μαστού. Αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη υποχώρηση του μετεγχειρητικού οιδήματος ώστε μία συμμετρική τοποθέτηση της καινούργιας θηλής να είναι δυνατή . Σε ένα μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, όχι νωρίτερα από 6 εβδομάδες μπορεί να αποκατασταθεί χειρουργικά η θηλαία άλω. Αυτό γίνεται συνήθως με ιατρική δερματοστιξία (medical tatoo) σύμφωνα πάντα με τον τύπο και χρώμα του δέρματος της ασθενούς. Η αποκατάσταση της θηλαίας άλω μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί, όταν είναι επιθυμητό από την ασθενή, χρησιμοποιώντας δερματικό μόσχευμα από τα άνω βλέφαρα ( πραγματοποιώντας παράλληλα μία Βλεφαροπλαστική ), όταν η περίσσεια του δέρματος είναι βέβαια παρούσα. Το δέρμα σε αυτή την περιοχή είναι ιδανικό για αυτή τη διαδικασία και οδηγεί σε ένα φυσικό αποτέλεσμα. Η επιλογή της επέμβασης πρέπει να γίνεται πάντα μαζί με την ασθενή καθώς κάθε περίπτωση ασθενούς είναι ξεχωριστή.

Παρακάτω απεικονίζεται ασθενής 10 μέρες μετά την επέμβαση αποκατάστασης της θηλής.Η ασθενής προσήλθε για αφαίρεση ραμμάτων, στην ίδια επίσκεψη διεξάγει μία διόρθωση του μετεγχειρητικού σημαδιού στο κατώτερο πόλο του μαστού.

 

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company