Συχνά προεξέχοντα (“αφεστώτα ώτα”) ή παραμορφωμένα αυτιά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη παιδική ηλικία μέσω περιπαικτικών σχολίων και απόρριψης από συνομηλίκους. Η ωτοπλαστική (αισθητική επέμβαση διόρθωσης των αυτιών) εκτελείται συχνά στην πρώιμη παιδική ηλικία (προσχολική ηλικία), αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, χόνδρος του αυτιού παρασκευάζεται πλήρως και διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να πάρει τη νέα φυσιολογική πτύχωση προς τα πίσω. Μετά την επέμβαση πρέπει να φορεθεί ένας ειδικός επίδεσμος γύρω από το μέτωπο συμπεριλαμβανομένων των αυτιών για τρεις εβδομάδες. Η διαδικασία οδηγεί σε ένα σταθερό και αρμονικό αποτέλεσμα. Η ωτοπλαστική ενδείκνυται επίσης για άλλες δυσπλασίες του αυτιού, όπως στη περίπτωση πλήρης έλλειψης του πτερυγίου (ανωτία), ή και μερικής έλλειψης του πτερυγίου (μικρωτία). Οι δυσπλασίες μπορούν να διορθωθούν με τη χρήση μοσχευμάτων από άλλες περιοχές του σώματος (θωρακικά πλευρά, χόνδροι από το αντίθετο αυτί κλπ.) και με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί θεαματικά η ανάπλαση του πτερυγίου ωτός .

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company