Σε περιπτώσεις σύνθετων τραυματισμών των μαλακών μορίων απαιτείται η διεξαγωγή πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων. Η Πλαστική χειρουργική διαθέτει μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων. Οι επεμβάσεις αυτές επιλέγονται όταν απλούστερες επανορθωτικές τεχνικές δεν καταφέρνουν να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Πλαστική χειρουργική προσφέρει τη δυνατότητα να μεταφέρονται με μικροχειρουργικό τρόπο μονάδες ιστών (όπως δέρμα, συνδετικό ιστό, μύες κτλ.), οι λεγόμενοι κρημνοί, από μία περιοχή- δότη για τη κάλυψη ελλειμμάτων ιστού σε άλλες περιοχές – δέκτες του σώματος. Μέσω αυτής της μικροχειρουργικής μεταφοράς των ιστών εξασφαλίζεται η ζωτικότητα και αιμάτωση τους. Όλοι οι ιστοί που πρόκειται να μεταμοσχευθούν, (με εξαίρεση τη μεταμόσχευση δέρματος), πρέπει να συνδεθούν άμεσα με αιμοφόρα αγγεία καθώς από αυτά εξαρτάται η επιβίωσή τους. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης παρασκευάζονται χειρουργικά τα κατάλληλα αγγεία ( μία αρτηρία υπεύθυνη για την αιμάτωση του κρημνού με πλούσιο σε αίμα οξυγόνο και μία φλέβα υπεύθυνη για την απομάκρυνση από τον κρημνό του πτωχού σε αίματος οξυγόνου προς τους πνεύμονες για επαναφόρτηση του με οξυγόνο) και συρράφονται με τη χρήση μικροχειρουργικών τεχνικών με τον νεομεταφερόμενο ιστό. Με αυτή τη τεχνική επιτυγχάνεται η κάλυψη μεγάλων ελλειμάτων στα άκρα, στο κορμό καθώς και σε περιοχές του λαιμού. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των κρημνών μυών ( για παράδειγμα οι κρημνοί του ισχνού μυός) είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη κάλυψη ανοιχτών τραυμάτων αλλά και για την αποκατάσταση λειτουργικών ελλειμμάτων, μετά από τραυματισμών νεύρων, όπως την αποκάτασταση του χαμόγελου μετά από πάρεση τη προσωπικού νεύρου ή την κάμψη του αγκώνα μετά από τραυματισμού του βραχιονίου πλέγματος. Εφαρμόζοντας αυτές τις μικροχειρουργικές τεχνικές, προσφέρουμε στη κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο να τη κατάλληλη αντιμετώπιση σύνθετων και επιπλεγμένων τραυματισμών σε κάθε περιοχή του σώματος.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company