Η τομή σε σχήμα ανεστραμμένου Τ ή άγκυρας εκτείνεται κάθετα από τη θηλή προς την υπομάστιο και οριζόντια στην υπομάστιο πτυχή. Ενδείκνυται για μαστούς όπου απαιτείται μεγάλη αφαίρεση ιστού, ανακατασκευή, ανόρθωση και μείωση της θηλής.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company