Τένοντες καμπτήρων και εκτεινόντων μυών

Ως Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικής της Άνω Χειρός στο Βερολίνο η θεραπεία τραυματισμών των τενόντων αποτελούν μεγάλο τμήμα τόσο των επειγόντων όσο και τακτικών περιστατικών. Εδώ περιλαμβάνονται διατομές τενόντων καθώς και αλλοιώσεις που προκαλούνται είναι χρόνιες διαδικασίες (από ρευματικά νοσήματα, φλεγμονές κ.α.).

Α1 Εγκάρσιος σύνδεσμος ( Pulley’s)

Φλεγμονώδεις παθήσεις ή υπερέκταση μπορεί να οδηγήσει σε στένωση στην περιοχή του Α1 εγκαρσίου συνδέσμου του δακτυλικού ελύτρου . Η στενωτική αυτή τενοντοελυτρίτιδα εκδηλώνεται με τον χαρακτηριστικό εκτινασμό των προσβεβλημένων δαχτύλων. Η επώδυνη αυτή συνδρομή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την διατομή του Α1 εγκάρσιου συνδέσμου και την επακόλουθη αποδέσμευση του τένοντα. Το χειρουργείο γίνεται με τοπική νάρκωση και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες. Ο ασθενής μπορεί να κινεί ελεύθερα το δάχτυλό του από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και επανέρχεται στη προηγούμενη δραστηριότητα του αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.

Βλάβη τoυ πλάγιoυ ωλένιoυ συνδέσμoυ της πρώτης μετακαρπoφαλαγγικής άρθρωσης- Ο αντίχειρας του σκιέρ

Ο ωλένιος πλάγιος σύνδεσμος του αντίχειρα μπορεί να τραυματιστεί και να υποστεί ρήξη ( μερική ή ολική) από oξεία απαγωγή ή και από συνδυασμό περιστρoφής, απαγωγής και υπερέκτασης της πρώτης μετακαρπoφαλαγγικής άρθρωση. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση γνωστή ως ο αντίχειρας του σκιέρ. Η ακόλουθη χρόνια αστάθεια μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά ( αρθρίτιδα) της άρθρωσης. Για να αποφευχθεί αυτό και να αποκατασταθεί η σταθερότητα της άρθρωσης, ο σύνδεσμος θα πρέπει να επισκευαστεί . Επιτακτική μπορεί να είναι η ανακατασκευή του συνδέσμου με τη χρήση μοσχεύματος από τένοντα όταν η τραυματισμός έγινε πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company