Όλα τα σύνδρομα συμπίεσης νεύρων που απαιτούν χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μικροχειρουργικά με τη χρήση ειδικών μεγεθυντικών φακών. Συνιστάται πάντα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το χειρουργό και τις ικανότητές του στον τομέα αυτό πριν από κάθε επέμβαση. Ακόμα και σε επεμβάσεις των εξωτερικών ιατρείων ο χειρουργός πρέπει να είναι εξειδικευμένος στη μικροχειρουργική καθώς και στη χειρουργική του άνω άκρου.

Το σύνδρομο του Καρπιαίου Σωλήνα

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα εμφανίζεται όταν το Μέσο νεύρο συμπιέζεται ως επακόλουθο στένωσης του καρπιαίου σωλήνα. Μέσω αυτής της συμπίεσης του Μέσου Νεύρου μπορεί να αναπτυχθούν τραυματισμοί που μπορούν να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε παράλυση καθώς και σε απώλεια της αίσθησης του αντίχειρα, δείκτη και μεσαίου δαχτύλου. Καλό είναι να δείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό μετά την εμφάνιση των κλασικών συμπτωμάτων (ξύπνημα τη νύχτα με αιμωδίες των δακτύλων και του αντίχειρα), προκειμένου να αποφευχθούν μόνιμες συνέπειες. Η χειρουργική επέμβαση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα γίνεται στα εξωτερικά μας ιατρεία και περιλαμβάνει τη διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου και νευρόλυση του μέσου νεύρου. Επιλέξιμες περιπτώσεις μπορεί επίσης να αντιμετωπιστούν και ενδοσκοπικά.

Ωλένια νευρίτιδα

Η ωλένια νευρίτιδα αναφέρεται σε συμπίεση και ελκυσμό του ωλένιου νεύρου στην ωλένια αύλακα του αγκώνα όπου το νεύρο είναι σε επαφή με το οστό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες παραισθησίες του παράμεσου και μικρού δαχτύλου με παραμόρφωση τύπου γαμψοδακτυλίας του μικρού και του παράμεσου δακτύλου( υπερέκταση της α΄ φάλλαγγος και αδυναμία εκτάσεως των υπόλοιπων φαλάγγων) καθώς επίσης και σε παράλυση και ατροφία των μικρών μυών του χεριού. Σε περίπτωση που ένα τέτοιο σύνδρομο συμπίεσης είναι παρών, μια απελευθέρωση του νεύρου πρέπει να ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό. Η επέμβαση εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση και ενδοσκοπικά.

Σύνδρομο του καναλιού Guyon

Το ωλένιο νεύρο μπορεί να παρουσιάσει επίσης, λειτουργικές και αισθητικές διαταραχές στη παλάμια περιοχή του ωλενίου νεύρου και αδυναμία απαγωγής των δακτύλων καθώς περνά μέσα από μια σήραγγα στον καρπό. Σε περίπτωση μιας τέτοιας συμπίεσης, η απελευθέρωση του ωλενίου νεύρου είναι δυνατή μέσω μίας ελάχιστης τομής.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company