Η μύτη διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην αρμονικότητα, συμμετρία και χαρακτήρα του προσώπου. Η ελκυστικότητα του προσώπου χάνεται στην περίπτωση μίας μεγάλης,ασύμμετρης, γαμψής ή καμπουρωτής μύτης.  Μία αισθητική παρέμβαση , ακολουθώντας πάντα τις επιθυμίες του ασθενούς  αλλά  και τη γενικότερη κατασκευή του προσώπου, μπορεί να οδηγήσει  σε βελτίωση της μορφής και σχήματος της μύτης με αποτέλεσμα την  αποκατάσταση της αρμονικότητας του προσώπου.

Η ποιότητα και ο τύπος του δέρματος, τα ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση ασθενούς  χαρακτηριστικά γνωρίσματα, καθώς και το φύλο του ασθενούς  αποτελούν σημαντικούς παράμετρους που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπ’όψην στο σχεδιασμό κάθε νέας μύτης.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Social Profile Design Experts