Οι περιοχικοί κρημνοί προέρχονται από την περιοχή που βρίσκεται το τραύμα χωρίς όμως να βρίσκονται σε άμεση γειτονία με αυτό. Οι περιοχικοί κρημνοί παρασκευάζονται χειρουργικά μισχωτοί και μετατίθενται πάνω από τους παρεμβαλλόμενες περιοχές στο σημείου του ελλείμματος διατηρώντας την δική τους παροχή αίματος. Ένα κλασσικό παράδειγμα περιοχικού κρημνού αποτελεί ο μισχωτός κρημνός Foucher. Ο κρημνός αυτός αποτελείται από δέρμα και συνδετικό ιστό, προέρχεται από τη παλαμιαία επιφάνεια του δείκτη του χεριού με διατηρητέα την αρτηριακή ( παροχή αίματος πλούσιου σε οξυγόνο) και φλεβική ( απομάκρυνση αίματος πτωχού σε οξυγόνου) του παροχή. Αυτός ο κρημνός είναι ιδανικός για την κάλυψη τραυματικών ελλειμμάτων στην παλαμιαία επιφάνεια του αντίχειρα. Είναι επίσης δυνατόν να αποκατασταθεί η αίσθηση στον αντίχειρα μέσω μεταφοράς νεύρων κατά τη μικροχειρουργική παρασκευή του κρημνού. Η περιοχή δότης μπορεί να καλυφθεί με μόσχευμα δέρματος ολικού πάχους. Οι περιοχικοί κρημνοί είναι επίσης κατάλληλοι και για άλλες περιοχές του σώματος όπως για παράδειγμα του κάτω άκρου ( νησιδιακός κρημνός γαστροκνημιαίου αντίστροφης ροής). Ως ειδικοί στο τομέα της μικροχειρουργικής μεταμόσχευσης ιστών καλύπτουμε στη κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Άνω Χειρός μας στο Βερολίνο όλο το φάσμα κρημνών στο τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Website Redesign Experts