Τραυματισμοί στα άκρα και στον κορμό ή το λαιμό μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της συνέχειας του δέρματος σε τέτοιο βαθμό που η αναγέννηση και αποκατάσταση από τα κύτταρα του δέρματος να μην είναι δυνατή. Αυτές οι δερματικές βλάβες μπορούν να καλυφθούν με μοσχεύματα δέρματος από άλλες περιοχές του σώματος με αποτέλεσμα τη θεραπεία χρόνιων και πολύπλοκων πληγών. Η συγκομιδή των δερματικών μοσχευμάτων γίνεται από τους μηρούς ή και από άλλες περιοχές με τη χρήση ειδικού δερμοτόμου ( χειρουργική συσκευή που επιτρέπει τη συγκομιδή λεπτών λωρίδων δέρματος). Η υπό μεταμόσχευση λωρίδα δέρματος μετατρέπεται από το δερμοτόμο σε δικτυωτό μόσχευμα και στη συνέχεια μεταφέρεται στην περιοχή-δέκτη αφού πρώτα έχει ακολουθήσει ο χειρουργικός καθαρισμός αυτής με το νυστέρι, χειρουργικό κουτάλι ή διάφορα αντισηπτικά μέσα. Η μεταμόσχευση δέρματος δεν οδηγεί σε επιπλοκές στη περιοχή-δότη καθώς μόνο τα ανώτερα στρώματα του δέρματος αφαιρούνται επιτρέποντας έτσι την αναγέννηση του δέρματος από τα βαθύτερα στρώματα αυτού. Τα δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους (ΔΜΜΠ) περιλαμβάνουν τα επιφανειακά στρώματα του δέρματος ενώ τα δερματικά μοσχεύματα ολικού πάχους (ΔΜΟΠ) περιλαμβάνουν την επιδερμίδα και τις δύο στοιβάδες του χορίου. Τα δερματικά μοσχεύματα ολικού πάχους χρησιμοποιούνται κυρίως στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων. Επίσης τα μοσχεύματα αυτά χρησιμοποιούνται προτιμούνται και για το πρόσωπο και τα χέρια καθώς είναι σταθερά και δεν συρρικνώνονται όπως τα δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους. Η μεταμόσχευση δέρματος ενδύκνειται για περιοχές με καλή αιμάτωση και περιοχές που είναι καλυμμένες με μαλακά μόρια ( π.χ. μύες). Για περιοχές που υποβάλλονται σε μεγάλη μηχανική καταπόνηση ενδύκνονται οι κρημνοί.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company