Η κυκλική τομή ενδείκνυται κυρίως για μικρές μειώσεις των μαστών και δημιουργεί τις λιγότερο ορατές ουλές καθώς οι τομές σχεδιάζονται και “κρύβονται” γύρω από τη θηλή..

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Posted In: Geen onderdeel van een categorie

Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company