Καρπός

Ο καρπός αποτελείται από 8 διαφορετικά οστάρια. Τα κατάγματα του σκαφοειδούς οστού, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μηχανική λειτουργία του χεριού, δεν είναι ασυνήθιστα. Τα κατάγματα σκαφοειδούς παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό μη πωρώσεως, δηλαδή δεν κολλάνε με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε σχηματισμό μιας ψεύτικης άρθρωσης (ψευδάρθρωση). Πόνοι μετά από τραύμα του καρπού υποδηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό μία τέτοια κατάσταση. Στην Κλινική Άνω Χείρας και Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο παρέχουμε θεραπείες για όλα τα είδη των καταγμάτων και παθολογικές αλλαγές του καρπού (συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας, αστάθεια συνδέσμων κλπ).

Μετακάρπια

Ένα κάταγμα του μποξέρ συχνά εντοπίζονται στην περιοχή αυτή. Αναφέρεται σε εγκάρσια κάταγμα στον αυχένα του πέμπτου μετακαρπίου οστού. Παρέχουμε θεραπείες για όλα τα άλλα κατάγματα / επιπλοκές του κατάγματος διεξάγοντας πάντα ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές με διατήρηση των ιστών, έτσι ώστε όλοι οι υποκείμενες δομές (τένοντες, σύνδεσμοι, κλπ.) να διατηρούνται .

Κατάγματα δακτύλων

Διάφοροι μηχανισμοί τραυματισμού μπορεί να οδηγήσουν σε κατάγματα της εγγύς μέχρι τις άπω φάλαγγας. Αυτό μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να ενδείκνυται μια διαφορετική αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση. Η χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι επιτακτική για κάθε κάταγμα. Χειρουργικά αντιμετωπίζονται τα παρεκτοπισμένα, σύνθετα και ανοικτά κατάγματα. Σας συμβουλεύουμε σε άμεση ιατρική προσφυγή (δείτε κάτω από οξεία φροντίδα), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επακόλουθες ζημιές.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company