Η κάθετη μαστοπλαστική “Lejour” αναφέρεται σε μία μόνο τομή που επεκτείνεται κάθετα από τη θηλή έως την υπομάστια πτυχή και κατά την οποία η περίσσεια δέρματος δεν αφαιρείται αλλά αντιθέτως διπλώνεται μέσα στη τομή. Μετεγχειρητικά η περιοχή της τομής εμφανίζεται αρχικώς ζαρωμένη , μετά τη πάροδο μερικών μηνών γίνεται λεία και ομαλή. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η αφαίρεση μεγάλου όγκου ιστού και δέρματος.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company