Με τη διαδικασία αυτή ένα υγιές και μη τραυματισμένο νεύρο, ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτό είναι το υπογλώσσιο νεύρο – (κινητήρας των μυών της γλώσσας), μετατίθεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η παρετική πλευρά του προσώπου να επανανευρώνεται. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία του προσβεβλημένου προσωπικού νεύρου αντισταθμίζεται. Το πρόσφατα μετατιθέμενο υπογλώσσιο νεύρο αναλαμβάνει τη λειτουργία του προσβεβλημένου προσωπικού νεύρου και ως εκ τούτου οι μύες του προσώπου δεν ατροφούν. Οι μύες που δεν νευρώνται σταδιακά αποικοδομούνται. Στην περίπτωση παράλυσης του προσωπικού νεύρου, η μυϊκή μάζα του προσώπου είναι δυνατόν λοιπόν να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί μέσα από μια επιτυχημένη ανοικοδόμηση. Αυτό όμως, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν οδηγηθούν οι μύες στο λεγόμενο χωρίς επιστροφή σημείο. Για το λόγο αυτό, στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια αναζωογόνηση του προσωπικού νεύρου μέσω μικροχειρουργικών διαδικασιών και συνεπώς την διατήρηση των μυών του προσώπου το συντομότερο δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο, η χρονική διάρκεια απονεύρωσης των μυών μειώνεται και κατά συνέπεια αποφεύγεται η φθορά του. Η αναστόμωση όμως μεταξύ προσωπικού και υπογλώσσιου νεύρου είναι μόνο υποστηρικτική και δεν αντιπροσωπεύει μια μόνιμη λύση. Στη φύση της δεν είναι φυσιολογική και επομένως ούτε ιδανική. Ως αποτέλεσμα, η πλαστική χειρουργική ακολουθεί σήμερα μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία της παράλυση του προσωπικού νεύρου, όπου η αναστόμωση υπογλώσσιου-προσωπικο νεύρου μπορεί να αντιστραφεί. Σε αυτήν την τεχνική (γνωστή και ως χιαστή μεταμόσχευση ), ταυτόχρονα με την αναστόμωση μεταξύ προσωπικού και υπογλώσσιου νεύρου , συλλέγεται ένα νεύρο( δότης) από την κνήμη, τοποθετείται κάτω από το δέρμα του προσώπου, και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των δύο μισών του προσώπου (το μισό υγιές πρόσωπο με το παράλυτο μισό ). Μετά από μία περίοδο 6 έως 8 μηνών, νευρικές απολήξεις από την υγιή πλευρά θα αναπτυχθεί στην πλευρά της παράλυσης. Σε αυτό το σημείο η αναστόμωση του υπογλώσσιου νεύρου με το προσωπικό θα λυθεί και το υπογλώσσιο νεύρο θα μεταφερθεί και πάλι στην αρχική του θέση. Ως επόμενο βήμα θα ολοκληρωθεί η χιαστή μεταμόσχευση του προσώπου μέσω μικροχειρουργικής ραφής του υγιούς προσωπικού νεύρου με το προσβεβλημένο προσωπικό νεύρο. Με αυτόν τον τρόπο η αναστόμωση μεταξύ προσωπικού και υπογλώσσιου νεύρου, χρησιμοποιείται μόνο ως προσωρινή σύνδεση μέχρι να συμπληρωθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε νευρικές απολήξεις από την υγιή πλευρά του προσώπου να φτάσουν και συνεπώς να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη πλευρά της παράλυσης. Η χιαστή μεταμόσχευση παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1.Ταυτόχρονη νεύρωση του προσώπου μέσω ερεθισμάτων από την απέναντι υγιή πλευρά

2.Ορθή ανατομική αποκατάσταση, δεδομένου ότι το υπογλώσσιο νεύρο δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κίνηση των μυών της μίμησης.

3. Αποφυγή ακούσιων κινήσεων του προσώπου κατά τη διάρκεια κινήσεων της γλώσσας.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers