Τα νεύρα του χεριού μπορεί να τραυματιστούν από ατυχήματα. Περιστασιακά οι βλάβες των νεύρων εκδηλώνονται σε δεύτερο χρόνο ώς διαταραχές αισθητικότητας στις αντίστοιχες περιοχές νεύρωσης ή ώς περιορισμένη λειτουργικότητα οφειλόμενη σε παρετικούς μύες. Τα νεύρα και οι τραυματισμοί τους μπορούν να εντοπιστούν μικροχειρουργικά. Σε περίπτωση τραυματισμού, τα νεύρα μπορούν να αποκατασταθούν μέσω αυτόλογης μεταμόσχευσης νεύρων από το κάτω άκτο ή από ακέραιες περιοχές του βραχίονα (βλέπε επανορθωτική χειρουργική και χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος). Εναλλακτικά, αντί της χρήσης αυτόλογων ιστών είναι επίσης δυνατή η εμφύτευση τεχνητών μοσχευμάτων νεύρων για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων περιφερικών νεύρων . Τα μοσχεύματα αυτά αποτελούν σπουδαία πρόοδος της μηχανικής του νευρικού ιστού. Χρησιμεύουν για την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση των νεύρων και θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιοχές του σώματος

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company