Κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση τραυμάτων χρόνιων και σύνθετων πληγών πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη πλήθος παραμέτρων. Στη κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο προσφέρεται τόσο η χειρουργική όσο και η συντηρητική αντιμετώπιση πληγών και τραυμάτων. Η συντηρητική αντιμετώπιση τραυμάτων πραγματοποιείται με πλήθος χειρουργικών επιδέσμων. Οι πληγές μπορούν να καλυφθούν με μη αυτοκόλλητα επιθέματα που πρέπει να αλλάζονται τακτικά ( για παράδειγμα βαζελινούχοι επίδεσμοι) ή με επιδέσμους επιπωματισμού που αποφράσσουν τη πληγή, αποτρέπουν την αφυδάτωση και προωθούν τη δράση των αυξητικών παραγόντων με αποτέλεσμα τη βέλτιστη επούλωση των πληγών.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company