Η επέμβαση Gillies αναφέρεται σε μια επέμβαση αποκατάστασης της πάρεσης των μιμικών μυών του προσώπου μετά από βλάβη του προσωπικού νεύρου. Στην περίπτωση βλάβης του προσωπικού νεύρου παρατηρείται πτώση της γωνίας του στόματος και αδυναμία σύσφιξης των βλεφάρων (διεύρυνση της βλεφαρικής σχισμής, σε πολλές περιπτώσεις λαγόφθαλμος) με αποτελεσμα να είναι απαραίτητη η προστασία του οφθαλμού με ειδικά προστατευτικά καλύμματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να παρατηρηθούν μεμονωμένα σε περίπτωση μερικού τραυματισμού του προσωπικού νεύρου. Ένα ανεπαρκές κλείσιμο του βλεφάρου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στον πάσχοντα και ως εκ τούτου αποτελεί κεντρικό θέμα στον τομέα της πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής. Προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία των βλεφάρων, ένας μυς από την κροταφική περιοχή μπορεί να μεταφερθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε μία λεπτή λωρίδα της μυϊκής περιτονίας να τραβηχτεί στο άνω και κάτω βλέφαρο αντίστοιχα. Ο κροταφίτης μυς νευρώνεται από ένα κινιτικό κλάδο του τριδύμου νεύρου και συνεπώς παραμένει ανέπαφο ακόμα και όταν το προσωπικό νεύρο είναι κατεστραμμένο. Ο κροταφίτης μυς είναι υπεύθυνος για το μάσημα και το δάγκωμα. Κατά τη διαδικασία αυτή, μόνο μια λωρίδα 1 εκατοστό του μυός χρησιμοποιείται και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ελλείμματα μετά από τη συγκομιδή και μεταφορά. Οι δύο λωρίδες μυών και της περιτονίας τους παρασκευάζονται χειρουργικά με τέτοιο τρόπο στο άνω και κάτω βλέφαρο αντίστοιχα ώστε να συναντιόνται στον έσω κάνθο του ματιού και να σταθεροποιούνται εκεί με ράμματα. Με τον τρόπο αυτό το κλείσιμο του βλεφάρου είναι και πάλι δυνατό μέσω μυικής συστολής του μεταφερμένου μύ. Οι ασθενείς δεν είναι υποχρεωμένοι μετεγχειρητικά να φορούν τα προστατευτικά καλύμματα για τον οφθαλμό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να μάθει αυτό το νέο κινητικό μονοπάτι και ως νέο λογισμικό, να το αποθηκεύσετε και αναδιοργανώσει τις πληροφορίες στον φλοιό του εγκεφάλου. Ως αποτέλεσμα, το νέο αυτό μονοπάτι μπορεί να αυτοματοποιηθεί και με το χρόνο, μέσω ενός σύγχρονου με την αντίθετη πλευρά κλεισίματος του ματιού ν’ ανακτηθεί η συμμετρία προσώπου . Η επέμβαση Gillies αντιπροσωπεύει ένα τυπικό παράδειγμα μεταφοράς μυικών μοσχευμάτων στο πεδίο της Πλαστική χειρουργικής και χειρουργικής των άκρων στην οποία ένας υγιής μύς μπορεί να μεταφερθεί και χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκατασταθεί μία επηρεασμένη λειτουργία ( επέμβαση κινητικής αποκατάστασης). Επιπλέον η επέμβαση Gillies , μέσω επιτυγχάνεται μία βλεφαροπλαστική, αποτελεί ένα ενδεικτικό θεραπευτικό μέτρο που χαρακτηρίζεται ως επανορθωτική και όχι ως αισθητική επέμβαση με την έννοια ότι τα έξοδα που θα πρέπει να καλύπτονται από την ασφάλεια υγείας του ασθενούς. Ο στόχος της διαδικασίας είναι να αποκαταστήσει το κλείσιμο του βλεφάρου, ώστε να αποφευχθεί η ξήρανση του κερατοειδούς των ματιών. Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής στο Βερολίνο ειδικεύεται στον τομέα της ανοικοδόμησης του προσώπου και προσφέρει όλες τις πιθανές θεραπευτικές διαδικασίες και προσεγγίσεις για τη θεραπεία της παράλυσης του προσώπου.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company