Μετά από μερική μαστεκτομή, η ασυμμετρία όγκου των μαστών μπορεί να διορθωθεί χρησιμοποιώντας το λίπος του σώματος(αυτόλογο μόσχευμα) . Αυτός ο λιπώδης ιστού μπορεί να συλλεχθεί από το κάτω μέρος της κοιλιάς και μετά από ειδική επεξεργασία να τοποθετηθεί μέσω έγχυσης μέσα στο μαστό. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι χρησιμοποιείται περίσσειος ανεπιθύμητος λιπώδης ιστός. Περαιτέρω, το χρησιμοποιούμενο μόσχευμα είναι αυτόλογο και συνεπώς απολύτως συμβατό. Ο όγκος του λίπους που μπορεί να μεταφερθεί σε κάθε επέμβαση είναι περιορισμένος, είναι δυνατόν όμως να επιτευχθεί ένας όγκος από 200 έως 300 ml σε περισσότερες από μία επεμβάσεις.

Αυτομεταμόσχευση λίπους σε σε μαστό μετά από μερική μαστεκτομή

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Website Redesign Experts