Η αρθρίτιδα του χεριού αναφέρεται στον εκφυλισμό των αρθρώσεων των χεριών. Η θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από έντονο πόνο κατά κανόνα αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Είναι σημαντικό αρχικά να καθοριστεί η έκταση του εκφυλισμού του καρπού. Σε περίπτωση παν-αρθρίτιδας του καρπού (αρθρίτιδα όλων των αρθρώσεων καρπού) μόνο η χειρουργική αποκατάσταση μέσω εμφυτεύματος ή α αρθρόδεση ( κλείδωμα) των επηρεαζόμενων αρθρώσεων μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Μια περιορισμένη ή μερική αρθρίτιδα (για παράδειγμα μεταξύ της σκαφοειδούς και μείζονος ή ελάσσονος πολύγωνου οστού) μπορεί να αντιμετωπιστεί τοπικά χωρίς χειρουργική παρέμβαση και σε άλλες αρθρώσεις του καρπού (για παράδειγμα μερική αθρόδεση -ακινητοποίηση- των μικρών αρθρώσεων μεταξύ τους). Σε όλες τις περιπτώσεις η θεραπευτική προσέγγιση του προβλήματος που παρουσιάζεται θα πρέπει πάντα να σχεδιαστεί από κοινού με τον χειρουργό και τον ασθενή κατά τη διάρκεια της εκτίμησης του προβλήματος, δεδομένου ότι οι επεμβάσεις αποσκοπούν στην ανακούφιση από τα συμπτώματα των ασθενών και όχι μόνο στην αποκατάσταση των παθολογικών ακτινολογικών ευρημάτων.

Αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα

Η βασική άρθρωση του αντίχειρα βρίσκεται ανάμεσα στη βάση του αντίχειρα και τα οστά του καρπού. Δεδομένου η άρθρωση αυτή επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων, μπορεί κατά τη διάρκεια της ζωής να οδηγήσει σε μια δυνατή επαναλαμβανόμενη πίεση και υπερφόρτωση. Οι αλλοιώσεις που προκύπτουν μπορεί να εκδηλωθούν ως ισχυρό πόνο ή την αδυναμία του αντίχειρα. Η χειρουργική αφαίρεση του μείζονος πολυγώνου και σταθεροποίηση του α΄ μετακαρπίου με τμήμα τένοντος του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού οδηγεί σε ανακούφιση των συμπτωμάτων. Διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την εντόπιση της αρθρίτιδας (καρπομετακάρπια, εγγύς ή άπω φαλαγγο-φαλαγγική άρθρώση). Οι φθαρμένες επιφάνειες της καρπομετακάρπιας άρθρωσης μπορούν αν αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με παρεμβαλλόμενα μαλακά μόρια (τένοντα) που θα κρατήσει τα οστά διαχωρίζονται (αρθροπλαστική ). Στην περίπτωση μιας εγγύς ή άπω φαλαγγο-φαλαγγικής αρθρίτιδας η αρθρόδεση και αφαίρεση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών είναι κατάλληλη. Η αντικατάσταση της αρθρώσεως με τεχνητή πρόθεση (ολική αρθροπλαστική) είναι εφικτή ωστόσο μία λεπτομερής συζήτηση με τον ασθενή είναι απαραίτητη.

This post is also available in: German, English

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company