Η επέμβαση TMG ( transverse myocutaneous gracilis flap) αναφέρεται στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή ή μερική αφαίρεση του μαστού χρησιμοποιώντας τον ισχνό προσαγωγό μυ μαζί με τον υπερκείμενο μαλακό ιστό από την εσωτερική πλευρά του μηρού. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή, αν και διαφέρει από τη διαδικασία επανόρθωσης του μαστού με ελεύθερο κρημνό διατιτραινουσών αρτηριών (κοιλιακό ή γλουτιαίο) δεν οδηγεί μετά την αφαίρεση του μυός σε μεταβολές των λειτουργικών ικανοτήτων ή δυνατότητα φορτίου του κάτω άκρου. Ο ιστός συλλέγεται μέσω μίας τομής 7 εκ. σε σχήμα Τ στην εσωτερική πλευρά του μηρού και οδηγεί μεταγενέστερα στε μια ελάχιστα αισθητή ουλή. Η διαδικασία αυτή είναι ιδανική για την επανόρθωση και αποκατάσταση του μαστού σε πολύ λεπτές ασθενείς όπου ένα μεγαλύτερου όγκο μόσχευμα (κοιλιακός κρημνός) δεν απαιτείται. Αφού αφαιρεθούν όλες οι προυπάρχουσες ουλές στη περιοχή της μαστεκτομής, τα αγγεία του κρημνού συνδέονται μικροχειρουργικά με μια αρτηρία και μια φλέβα στο στήθος πίσω από το θωρακικό τοίχωμα ώστε να εξασφαλίζεται η καλή αιμάτωση του και να διατηρείται καλά αιματωμένος και ζεστός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μεταξύ των θωρακικών πλευρών είτε δημιουργώντας ένα μικρό παράθυρο πάνω σ ένα πλευρό.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers