Η συντομογραφία DIEP αναφέρεται στον ελεύθερο κρημνό της εν τω βάθει κάτω υπογάστριας διατιτραίνων αρτηρίας γνωστός καιι ως κρημνός δέρματος-λίπους της κάτω κοιλιακής χώρας. Οι διατιτραίνοντες κρημνοί αναφέρονται σε μονάδες ιστών των οποίων η αρτηριακή παροχή εκτελείται από αγγεία που διαπερνούν (διατιτραίνουν) το υποκείμενο μυϊκό σύστημα. Αυτό δίνει στο χειρουργό τη δυνατότητα να εξάγει τον ιστό με φειδώ, χωρίς να βλάψει τον υποκείμενο μυ. Ο όρος DIEP αφορά το τμήμα ιστού στο κάτω μέρος της κοιλιάς κάτω από τον αφαλό. Εδώ βρίσκεται συνήθως δέρμα και λίπος σε πλεόνασμα, με αποτέλεσμα ο ιστός αυτός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για την ανοικοδόμηση ενός ή ταυτόχρονα για δύο στήθη. Η περιοχή της κοιλιάς από την οποία αφαιρείται ο ιστός τεντώνεται με αποτέλεσμα η κοιλιά να γίνεται σφιχτή και να ελαττώνεται η περίμετρος της μέσης, γνωστή και ως κοιλιοπλαστική. Η ουλή τοποθετείται μέσα στη περιοχή του “μπικίνι” καθιστώντας τη μη ορατή, ακόμη και φορώντας μαγιό ή εσώρουχα. Το κοιλιακό δέρμα ενδείκνυται από πολλές απόψεις για τη δημιουργία του νέου μαστού. Η απτική αίσθηση του στήθους που αποτελείται από μαστικό αδένα, λιπώδεις και ινώδη ιστό μοιάζει με εκείνη της κοιλιακής περιοχής. επιπλέον ο μαστός που έχει ανακατασκευαστεί με λίπος και δέρμα της κοιλιακής χώρας προσφέρει ένα πιο φυσικό απτικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα εμφυτεύματα σιλικόνης και επιπρόσθετα η διάρκεια ζωής του δεν είναι περιορισμένη και ούτε συνοδεύεται από τους διάφορους μακροπρόθεσμους, συναφούς με τα εμφυτεύματα, κινδύνους . Ο ανακατασκευασμένος με DIEP μαστός είναι ζεστός, με αφή παρόμοια του φυσικού στήθους σε αντίθεση με τη πιο σκληρή και αφύσικη αφή των εμφυτευμάτων σιλικόνης. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα εμφυτεύματα σιλικόνης ενδείκνυνται (βλέπε εμφυτεύματα σιλικόνης). Ο κρημνός DIEP μεταφέρεται από την κάτω κοιλιακή χώρα και συνδέεται μικροχεορουργικά, με τη χρήση ειδικού χειρουργικού μικροσκοπίου, στο θωρακικό τοίχωμα κατά μήκος της ουλής της μαστεκτομής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνδεση αρτηριών ( παροχέα πλούσιου σε οξυγόνο αίμα) και φλεβών ( υπεύθυνες για την απομάκρυνση πτωχού σε αίμα οξυγόνου) του κρημνού με την κεντρική κυκλοφορία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλή αιμάτωση του . Με αυτό τον τρόπο ο ιστός είναι ζεστός, ζωντανός και επανατοποθετείται σε ένα μέρος του σώματος που είχε αφαιρεθεί κατά τη μαστεκτομή. Για να βελτιστοποιηθεί η αίσθηση στο ανακατασκευασμένο στήθος, συνδέουμε επιπλέον νεύρα του δέρματος με μεσοπλεύρια νεύρα. Η διαδικασία αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα ότι η αίσθηση στο κρημνό δέρματος-λίπους διατηρείται και επιτυγχάνεται γρηγορότερα η ενσωμάτωση του από τον οργανισμό.
Όπως με κάθε χειρουργική επέμβαση, επιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν και με τη διαδικασία DIEP. Η συνηθέστερη επιπλοκή είναι η μετεγχειρητική αιμορραγία. Στην περίπτωση δημιουργίας μετεγχειρητικούς αιματώματος μία δεύτερη επέμβαση αφαίρεσης του αιματώματος είναι απαραίτητη. Οι μετεγχειρητικές αιμορραγίες μπορεί να συμβούν στην κοιλιακή ή και θωρακική χώρα και όταν ανιχνεύονταιι νωρίς δεν οδηγούν σε περαιτέρω επιπλοκές όσον αφορά το χειρουργικό αποτέλεσμα ή την γενική κατάσταση του ασθενούς. Για το λόγο αυτό μετά την επέμβαση παραμένει ο ασθενής για μια νύχτα στην μονάδα εντατικής θεραπείας για παρατήρηση. Μετεγχειρητικά είναι επίσης πιθανή η συλλογή ορού η οποία αυτο-απορροφάται η αφαιρείται με παρακέντηση όταν ο όγκος του υγρού το απαιτεί. Κατά την επανόρθωση του μαστού με κρημνό DIEP το κοιλιακό τοίχωμα δεν τραυματίζεται ώστε να μην εμφανίζονται αδυναμίες του κοιλιακού τοιχώματος ή κήλες όπως είναι πιθανό μετά από έναν ΤΡΑΜ κρημνό.
Η επανόρθωση του μαστού μέσω DIEP προυποθέτει ένα πλαστικό χειρουργό, με υψηλή ειδίκευση στη μικροχειρουργική. Στα χέρια ενός έμπειρου μικροχειρουργού, το ποσοστό απώλειας κρημνού αναλογίζεται στα 3%. Απώλειες στα περιφερικά τμήματα του κρημνού μπορεί να συμβούν συχνότερα, δεν είναι όμως κριτικής σημασίας και μπορούν ανά πάσα στιγμή να διορθωθούν με τοπική αναισθησία . Τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται με τη μέθοδο DIEP υπερτερούν με διαφορά των ρίσκων και κινδύνων της χειρουργικής επέμβασης καθ’εαυτής, έτσι ώστε σήμερα, στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο, να εκτελούμε κυρίως τη DIEP-επέμβαση για την επαρνόθωση του μαστού. Ένα σύνολο περίπου τεσσάρων έως έξι ωρών χειρουργείου απαιτείται προκειμένου να σχηματιστεί ένας κρημνός παρόμοιος με τον αρχικό. Ο κρημνός DIEP είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ασθενείς με μεγαλύτερη κοιλιά. Στην περίπτωση αυτή, το μέγεθος του μαστού μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει αρμονικά και συμμετρικά με την αντίθετη πλευρά. Είναι πιθανό η ασθενής να επιθυμεί ένα μικρότερο ανακατασκευασμένο μαστό με σκοπό να μειωθεί και ανορθωθεί ο απέναντι μαστός σε μεταγενέστερο χρόνο. Η θεραπευτική στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στις επιθυμίες της ασθενούς και μαζί της αυτή σχεδιάζεται. Εάν η ασθενής είναι πολύ αδύνατη στη κοιλιακή χώρα ή το κοιλιακό τοίχωμα φέρει σημάδια από πολλαπλές παρελθοντικές επεμβάσεις υπάρχουν εναλλακτικές τεχνικές επανόρθωσης με αυτόλογο ιστό (βλέπε SGAP ή TMG)

 

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers