Εμφυτεύματα μαστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του μαστού όταν αυτό αποτελεί επιθυμία της ασθενούς. Υπάρχουν εμφυτεύματα σιλικόνης, φυσιολογικού ορού καθώς και διαστολείς που γεμίζονται σταδιακά με φυσιολογικό ορό. Η επιλογή του κατάλληλου εμφυτεύματος αποτελεί προσωπική υπόθεση. Η απόφαση της ασθενούς βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση μοναδική με τις ατομικές επιθυμίες, ανάγκες και προσδοκίες. Κάθε ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται διεξοδικά για όλες τις πιθανές και εναλλακτικές διαδικασίες (όπως την αυτομεταμόσχευση λίπους) καθώς και για τα πιθανά μειονεκτήματα ή προβλήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μετά την εμφύτευση ξένων υλικών στο σώμα μας. Παραδείγματα αποτελούν ο σχηματισμός ινώδους κάψας καθώς και η αίσθηση ξένου σώματος. Η ινώδης κάψα εμφανίζεται συχνότερα σε πρώην καρκινοπαθείς από ό, τι σε εκείνους με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. Από την άλλη πλευρά, η επανόρθωση του μαστού χρησιμοποιώντας εμφυτεύματα αποτελεί πολύ συντομότερη διαδικασία από εκείνη των ελευθέρων κρημνών, γεγονός που πρέπει να συζητηθεί με την ασθενή. Για να επιλεγεί η κατάλληλη διαδικασία για την αποκατάσταση του μαστού μετά τον καρκίνο και μαστεκτομή, η ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί διεξοδικά και λεπτομερείς σχετικά με όλες τις χειρουργικές προσεγγίσεις. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι ασθενείς να αναζητήσουν κλινικές και κέντρα που εκτελούν τις περισσότερες επεμβάσεις. Στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο, είμαστε σε θέση λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και εξειδικευμένου προσωπικού μας να προσφέρουμε όλο το φάσμα των επεμβάσεων για την αποκατάσταση του μαστού ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company