Κατά τη προοδευτική πτώση των μαλακών μορίων του λαιμού μέσω της διαδικασίας γήρανσης, σχηματίζονται σταδιακά ρυτίδες και γραμμές. Μέσω μίας τομής κάτω από το σαγόνι 2 cm μήκους μπορεί μέσω ανόρθωσης του υποκείμενου μυός ( μυώδες πλάτυσμα) να επιτευχθεί μία σύσφιξη των μαλακών μορίων της περιοχής. Σε περιπτώση προχωρημένης χαλάρωσης του λαιμού, η παραπάνω επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με face lifting ( ανόρθωση του προσώπου) κατά την οποία η σύσφιξη του λαιμού επιτυγχάνεται μέσω της χερουργικής τομής στην περιοχή του αυτιού.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers