Η αντιμετώπιση των εγκαυμάτων σε δεύτερο χρόνο αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες και θεραπευτικά μέτρα που έχουν ως στόχο την αισθητική βελτίωση αλλά και λειτουργική αποκατάσταση ακόμα και σε περιπτώσεις εγκαυμάτων που έλαβαν χώρα πριν από πολλά χρόνια. Ανάλογα με την θέση και έκταση του εγκαύματος , η κινητοποιήση αρθρώσεων, η αφαίρεση/εκτομή και μεταμόσχευση δέρματος μπορεί να είναι επιτακτικές. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς αποτελεί θεραπευτικό στόχο. Από την άλλη πλευρά η θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να αποτελεί αισθητική παρέμβαση και μόνο, με σκοπό την αφαίρεση των σημαδιών του εγκαύματος και την αποκατάσταση της μορφής του συγκεκριμένου σημείου του σώματος. Ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση, κατά την αφαίρεση ουλώδους ιστού σε περιοχές πάνω από αρθρώσεις, επιτυγχάνεται λειτουργική βελτίωση της άρθρωσης. Κάθε θεραπευτική παρέμβαση ( αισθητική ή επέμβαση αποκατάστασης) καλύπτεται από τις ασφάλειες υγείας. Όλες οι θεραπευτικές τεχνικές έχουν ένα κοινό στόχο: την αντικατάσταση του ουλώδους ιστού με υγιές δέρμα. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να εμφυτευθούν διαστολείς που γεμίζονται σταδιακά με φυσιολογικό ορό, έτσι ώστε το υπερκείμενο δέρμα να τεντώνεται με αποτέλεσμα να παράγεται νέο δέρμα. Τοπικοί ή περιοχικοί κρημνοί , κρημνοί προωθητικοί, μεταθετοί ή περιστροφικοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κάλυψη περιοχών με ουλές. Δυνατή είναι επίσης η χρήση δερματικών μοσχευμάτων από το μηρό για τη κάλυψη των προβληματικών περιοχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι παραπάνω θεραπευτικές προσεγγίσεις δεν επαρκούν, περιοχές που έχουν υποστεί εγκαύματα μπορούν να αντικατασταθούν από ελεύθερους κρημνούς που παρασκευάζονται μικροχειρουργικά από ένα σημείο δότη του σώματος και συνδέονται με τη κυκλοφορία της περιοχής –δέκτη. Σε περιπτώσεις που πρέπει να αποκατασταθεί χόνδρος ( για αποκατάσταση ωτός, μύτης κτλ.) τα πλευρά μπορολυν να μας παρέχουν το ζητούμενο μόσχευμα. Στη κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο σας προσφερουμε τη πολύχρονη εμπειρία μας στο τομέα αντιμετώπισης εγκαυμάτων και αποκατάστασης παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες χειορυργικές επεμβάσεις και θεραπευτικά μέτρα.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers