Οι τέσσερις πυλώνες της Πλαστικής Χειρουργικής

Η πλαστική χειρουργική στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την επανορθωτική χειρουργική, τη χειρουργική άκρας χειρός, τη χειρουργική αντιμετώπιση εγκαυμάτων και την αισθητική χειρουργική. Μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση και εξειδίκευση στους τέσσερις αυτούς τομείς αποτελεί προυπόθεση για την απόκτηση της ειδικότητας στη Πλαστική Χειρουργική. Η κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο εξειδικεύεται στον τομέα της αισθητικής χειρουργικής.

Το φάσμα της αισθητικής χειρουργικής περιλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις που σχετίζονται με την αντίληψη καθώς και την αλλαγή μορφής του σώματος. Οι παρεμβάσεις αυτές αναφέρονται συχνά και ως κοσμητική χειρουργική. Ο όρος κοσμητική χειρουργική, που υιοθετείται από πολλούς μη πλαστικούς χειρουργούς ,ακόμη και στο Βερολίνο, δεν είναι δυστυχώς προστατευμένος γεγονός που δεν ισχύει ωστόσο με την αισθητική χειρουργική. Η αισθητική χειρουργική αποτελεί τμήμα της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από μή πλαστικούς χειρουργούς. Η ειδικότητα της πλαστικής και αισθητικής χειρουργικής, που εξασκείται από τον καθηγητή κύριο Σίνη και τους συνεργάτες το,υ προυποθέτει μία ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη εκπαίδευση εξειδίκευσης.

Στην Αισθητική Χειρουργική – επίσης γνωστή και ως κοσμητική χειρουργική, κάθε ασθενής αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση για τον αισθητικό-πλαστικό χειρουργό. Μία μακρόχρονη χειρουργική εμπειρία, ένα ατομικό σχέδιο θεραπείας και η συνεχής συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια προυποθέτουν μία υψηλού επιπέδο ποιότητας αισθητική χειρουργική.

Ατομική αξιολόγηση και θεραπευτική στρατηγική για το καλύτερο αποτελέσμα

Η απόφαση για μία αισθητική χειρουργική επέμβαση σε μία κλινική Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής θα πρέπει να αποτελεί το επακόλουθο μιας μακράς και εντατικής διαδικασίας διαβουλεύσεων. Αυτό το δρόμο επιδιώκουμε και ακολουθούμε μαζί με τον ασθενή, ώστε να εξαλειφθεί κάθε φόβος και ανησυχία και να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των ασθενών καθώς και το επιθυμητό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Με μεγάλη ευχαρίστηση σας προσφέρουμε μία μη δεσμευτική συμβουλευτική επίσκεψη στο ιατρείο μας.

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company