Η άμεση θεραπεία εγκαυμάτων αναφέρεται σε θεραπευτικά τοπικά μέτρα όπως ψύξη της εγκαυματικής περιοχής και χρήση ποικίλων τοπικών σκευασμάτων και επίδεση με σκοπό την αποφυγή επακόλουθων εκτεταμένων χειρουργικών επεμβάσεων. Ο χειρουργικός καθαρισμός των επιφανειακών στρωμάτων του δέρματος και η βιολογική είτε συνθετική επίδεση ( σιλικόνη, αλοιφή σουλφαδιαζινικού αργύρου, κομπρέσες ιωδιούχου ποβιδόνης, μόσχευμα αμνιακής μεμβράνης κτλ.) αποτελούν επίσης άμεσα θεραπευτικά μέτρα. Η μεταμόσχευση δέρματος είναι μόνο απαραίτητη σε σπάνιες περιπτώσεις απαραίτητη βαριά εγκαύματα με (σαρκοφυούσες -χαίνουσες επιφάνειες). Στη κλινική της πλαστικής χειρουργικής μας στο Βερολίνο προσφέρουμε θεραπεία σε όλα τα είδη εγκαυμάτων. Επειδή η χειρουργική θεραπεία δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις εγκαυμάτων, η άμεση και έγκυρη εκτίμηση του ασθενούς είναι επιτακτική. Εξίσου σημαντική είναι η πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση του ιατρού στον τομέα των εγκαυμάτων ( βλέπε http://www.sinis-plastische-chirurgie.de/en/about-prof-sinis ). Εάν η έγκυρη και άμεση εκτίμηση του ασθενούς δεν είναι δυνατή, η εξέταση και παρακολούθηση του ασθενούς σε δεύτερο χρόνο είναι επίσης σημαντική και ωφέλιμη για τον ασθενή. Αισθανθείτε ελεύθερα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία σας για την επίτευξη ενός άμεσου και χωρίς καθυστερήσεις της κατάλληλης θεραπείας ικανοποιητικού αισθητικού αποτελέσματος (http://www.marienkrankenhaus-berlin.de/medizin-pflege/plastische-hand-un…).

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers