Μερικές φορές είναι δυνατό να αποκατασταθεί μικροχειρουργικά η συνέχεια  του προσωπικού νεύρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η βλάβη/τραυματισμός είναι  πρόσφατος ή όταν δεν υπάρχουν προϋπάρχουσες βλάβες. Σε αυτή τη περίπτωση , στην κλινική  Πλαστικής χειρουργικής  μας στο Βερολίνο  χρησιμοποιούμε νευρικά μοσχεύματα, ειδικά το γαστροκνημιαίο νεύρο από την κνήμη. Το μόσχευμα παρεμβάλλεται  και αναστομώνεται με τα κολοβώματα μικροχειρουργικά με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η συνέχεια του προσωπικού νεύρου. Μερικές φορές όμως, όταν η βλάβη των νεύρων προκαλείται από ένα κεντρικό όγκο (για παράδειγμα από όγκους της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας), αυτό δεν είναι δυνατόν και τότε απαιτείται  μία χιαστή μικροχειρουργική  αναστόμωση με το προσωπικού νεύρο της απέναντι υγιούς πλευράς προκειμένου νευρικές απολήξεις ν αναπτυχθούν και τελικά καταλήξουν  από την υγιή πλευρά στη  προσβεβλημένη παρετική πλευρά του προσώπου (φωτογραφία).

Παρασκευή ενός κυρίου κλάδου του προσωπικού νεύρου για την άμεση νεύρωση της προσβεβλημένης πλευράς του προσώπου

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company